Gnosjöandan hänger på en tråd

På en tråd, men inte svag och fint tvinnad av silke - nej, en stark och bärkraftig trådav renaste stål. Det var med denna tråd det hela började!!!

Vapensmeder

Fattiga bondpojkar kunde bli befriade från att tas ut i de stormaktskrig som Sverige var invecklat i under 16- och 1700-talen. De kunde istället ta anställning vid gevärsfaktoriet i Jönköping - startat av Gustav II Adolf år 1620. 1689 flyttades det till Huskvarna och blev Husqvarna Vapenfabrik.

Bondpojkarna i Gnosjöbygden strävade inte efter ära och berömmelse på slagfältet. De var tacksamma för den chans som erbjöds dem att få stanna hemma i Sverige och tog anställning vid gevärsfaktoriet. Där lärde de sig att hantera järnet som bajonett- och bössmeder.

Vattenhjulen började snurra

Vattenhjul
Under fredsåren återvände "faktoristerna" till hembygden med sin nyförvärvade kunskap. De satte upp små smedjor på fädernegården och började dra tråd. Till en början drog de med ox- och hästvandringar. Så småningom kom någon på att det gick att utnyttja vattenkraften och under 1800-talet fanns det ett par hundra tråddragerier och hamrar i de små vattendragen runt Gnosjö.

Det är för övrigt endast den här delen av landet, som det fanns en så stor koncentration av vattendrag.

Vid sidan av tråddragerierna fanns det räckhamrar, också med vattendrivna "maskiner" som smidde ut järnämnena från järnbruket till smala järntenar, vilka kunde dras i tråddrageriernas grövsta torn. Ett torn är en härdad stålskiva med ett antal koniska hål med olika diameter. Genom dessa dras tråden i tur och ordning ned till önskad trådtjocklek.

De allra flesta hamrarna och tråddragen drevs som ett komplement till jordbruket.

     
Tillbaka till förstasidan
       

   
Till nästa sida