Järnbärarna
Järnbärarna
Välkommen till Gnosjö Hembygdsförening!

Startsidan

Styrelsen

Så här började det!

Töllstorps Industrimuseum
Bakgrund och beskrivning


Gnosjö Kommun - som ligger i Västbo Härad i västra Småland - har under senare år blivit mycket känt för den så kallade Gnosjöandan. Denna benämning anspelar framför allt på den företagsamhet som genomsyrar vår bygd - en gammal fattigbygd som genom människors egna initiativ blivit en av vårt lands mest blomstrande småföretagsregioner.

Denna bakgrund bildar också den huvudsakliga grunden i vårt arbete inom Gnosjö Hembygdsförening. Vi har under många år lagt ned stor möda på att bevara och visa upp spåren efter vår månhundraåriga industritradition.

Det är vår förhoppning att denna Internetplats skall ge någon liten inblick i vad vi sysslar med och samtidigt vill vi invitera alla intresserade att besöka muséer och verksamheter i föreningens hägn.

Välkommen att ta del av något av ett rikhaltigt material - mer följer. Här finns också alla upplysningar om hur man finner oss - vilka visningar vi medverkar till och vilka andra arrangemang vi kan bjuda på - framför allt under sommarhalvåret.


Webdesign Stackebo

Denna sida sponsras av OBOL Network